NEWS ROOM 


Comunicat de presa

 Subscrisa S.C. CONDMAG S.A. cu sediul în Braşov, Str. Avram Iancu nr.52, jud. Braşov, înmatriculată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Braşov sub nr. J08/35/1991, având CUI 1100008 , reprezentată în mod legal prin ing. Alexandru Liviu Tătar - Director General, prin prezenta aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi faptul că la data de 18.05.2013 ora 01,30 a fost comunicata in Sistemul Electronic de Achiziţii Publice de către autoritatea contractantă S.N.G.N. ROMGAZ S.A. S.I.S.G.N. Ploiești anuntul privind atribuirea contractului de lucrari: ,,INSTALAŢIE DE COMPRIMARE ŞI USCARE GAZE NATURALE AFERENTE DEPOZITULUI SĂRMĂŞEL' în valoare de 237.492.000,00 lei (fara TVA) din care 17.592.000 lei reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute. Lucrarea a fost adjudecată de către Asociaţia formată din S.C.CONDMAG S.A. lider de asociere împreună cu S.C. INSPET S.A. asociat, contractul de achizitie publica aflandu-se în curs de perfectare. Durata de realizare a lucrarii este de 24 luni. Conform acordului de asociere cotele de participare la execuţia lucrării se vor stabili după semnarea contractului cu autoritatea contractantă. La acea dată vom reveni cu un nou comunicat de presă.Inscriere newsletter

Adresa e-mail:


Vezi galeria