NEWS ROOM 


Comunicat de disponibilitate Raport Anual 2010

         CONDMAG S.A. cu sediul în Brasov, str. Avram Iancu nr.52, înregistrata  la O.R.C. de pe lânga Tribunalul Brasov sub nr.J08/35/1991, reprezentata legal de dl ing. Alexandru Liviu TATAR, aduce la cunostinta investitorilor, în conformitate cu art.113 lit C alin.2 din Regulamentul nr.1/2006 al CNVM, disponibilitatea consultarii, în zilele lucratoare, între orele 10,00 -12,00, a Raportului anual pe 2010 si Raportul anual consolidat  pe 2010, rapoarte ce se vor gasi la sediul societatii din Brasov, str.Avram Iancu nr.52, la Biroul Juridic cât si pe web - site-ul societatii.Inscriere newsletter

Adresa e-mail:


Vezi galeria