NEWS ROOM 


Calculul numarului de actiuni repartizate in etapa a II a

1.Calcul procent
PROCENT = Nr. actiuni detinute de actionar* / Nr. total actiuni CONDMAG X 100
*Nr. de actiuni detinute la data de 24.11.2010
 Nr. total de actiuni CONDMAG = 229.725.317 actiuni
 Procentul se calculeaza cu 4 zecimale rotunjite (de la 0,5 în plus, pâna la 0,49 în minus)

2.Calcul numar de actiuni repartizate în etapa a II-a

Nr. ACTIUNI repartizate = Nr. SUB2 x PROCENT / 100
Nr. SUB2 = numar actiuni ramase de subscris în etapa a II-a = 8.520.262 actiuni
Rezultatul se rotunjeste la unitati întregi. (de la 0,5 în plus, pâna la 0,49 în minus)

EXEMPLU

Nr. de actiuni detinute la data de 24.11.2010 = 100.000
PROCENT = 100.000/229.725,317 X 100 = 0,0435
Nr. de ACTIUNI repartizate în etapa a II-a = 8.520.262 x 0,0435 / 100 = 3706,31 (rotunjit = 3.706)Inscriere newsletter

Adresa e-mail:


Vezi galeria