NEWS ROOM 


Destinatie fonduri majorare capital

Consiliul de Administratie al S.C. CONDMAG S.A.  a convocat Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor în data de 08/09 noiembrie 2010 în vederea aprobarii majorarii capitalului social al societatii.

Majorarea de capital ar urma sa asigure fondurile necesare investitiilor pe care societatea intentioneaza sa le realizeze în anul 2011 pentru:

  • achizitia de echipamente în vederea executarii lucrarilor de constructie montaj a conductelor, (automacarale, buldozere, excavatoare, etc.). Conform estimarilor companiei aceste investitii vor aduce în anul 2011 – 2012 o crestere a cifrei de afaceri si a productivitatii muncii precum si reducerea costurilor;
  • sprijinirea activitatii societatilor din grupul Condmag în vederea îmbunatatirii competitivitatii economice a acestora pe pietele pe care activeaza prin majorare de capital;
  • asigurarea unei noi capacitati de executie a lucrarilor de constructii pentru infrastructura de transport de utilitati, având la baza tehnologia moderna de sudura si montaj în fir continuu a conductelor magistrale;
  • cresterea capacitatii operationale si de productie prin modernizarea sediilor administrative si halelor de productie din cadrul sucursalelor precum si introducerea  unor activitati noi respectiv extinderea unor capacitati existente privind activitati conexe obiectului principal de activitate al societatii.

În acest sens se propune actionarilor societatii majorarea capitalului social cu suma de 15.315.021,10 lei, prin aport de numerar si emiterea unui numar de 153.150.211 actiuni noi nominative având o valoare nominala de 0,1 lei/actiune.

Informatiile suplimentare referitoare la procesul de derulare a majorarii de capital pot fi accesate de pe pagina de internet a societatii, www.condmag.ro, Sectiunea Actionariat – AGA.
 

 Inscriere newsletter

Adresa e-mail:


Vezi galeria