Condmag S.A. este o companie specializată în construcţia conductelor magistrale de gaze, produse petroliere, ţiţei, apă şi alte fluide şi a instalaţiilor tehnologice aferente acestora, cu experienţă de peste 60 de ani în domeniu. Până în 1990, Condmag S.A. a fost unicul constructor specializat al fostei Companii Naţionale de Gaze din România. Aflându-se în această poziţie, Condmag S.A. a construit mai mult de 90% din reţeaua de conducte magistrale de transport gaze naturale (inclusiv racorduri sondă şi ramificatii) din România (peste 12.000 km) şi mai mult de 1000 km din conductele magistrale de ţiţei şi produse petroliere. Evoluţia denumirilor societăţii de la infiinţarea sa in 1951 şi până în prezent este reflectată astfel : 1951 – Întreprinderea de Construcţii şi Instalaţii Petroliere BRAŞOV 1951 – Întreprinderea de Montaje si Construcţii Petroliere şi Carbonifere BRAŞOV 1952 - 1956 – Întreprinderea de Montaje şi Construcţii Petroliere şi Conducte BRAŞOV 1956 - 1973 – Întreprinderea de Montaje Conducte Magistrale BRAŞOV 1973 - 1984 - Întreprinderea de Construcţii şi Montaje Conducte Magistrale - BRAŞOV 1984 - 1990 – Întreprinderea Antrepriză de Montaje Conducte Magistrale - BRAŞOV 1990 – Societatea Comercială Condmag S.A. BRAŞOV.

Activitatile desfăsurate de Condmag S.A. sunt:
 CONSTRUCTIA DE CONDUCTE ÎNGROPATE ŞI AERIENE
 FORAJ ORIZONTAL DIRIJAT CU SISTEME DE TIP FLOWTEX, ACTIVITATE EXCLUSIV PRIETENOASĂ CU MEDIUL
 IZOLAREA ANTICOROZIVA A MATERIALULUI TUBULAR
 LABORATOR AUTORIZAT PENTRU TESTE:
 CONSTRUCTII:

Despre noi

AGA 2019 , 2020 , 2021 , 2022 , 2023Contact

- Ne puteti contacta la numarul de telefon 0368-405.808 , fax : 0368-405.817
- La adresa de email office@condmag.ro
- Sau la adresa sos Cristianului nr.11 Brasov

Despre noi